MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Atenció a persones dependents. Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i Programa Individual d’ Atenció (PIA)  
   
     
  Descripció

 

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.

S'estableixen tres graus de dependència en relació a la necessitat d'ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària:

Grau I. Dependència moderada: quan la persona necessita ajuda almenys una vegada al dia o té necessitats d'ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal.

Grau II. Dependència greu: quan la persona necessita ajuda dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora, o bé té necessitats d'ajuda extensa per a la seva autonomia personal.

Grau III. Gran dependència: quna la persona necessita ajuda diverses vegades al dia i, per la pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la presència indispensable i contínua d'una altra persona. o té necessitat d'ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal.

SOL·LICITUD DE DEPENDÈNCIA:

Cal presentar la sol·licitud de Dependència a l'Oficina de Benestar Social i Família, als Serveis bàsics d’atenció social situats al Consell Comarcal de la Segarra, als ajuntaments o  registres i oficines a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Seràn els Serveis bàsics d'atenció social els qui elaboraran el PIA.

 

VALORACIÓ I RESOLUCIÓ:

Les sol·licituds de reconeixement de la dependència són derivades als Serveis de valoració de la dependència (SEVAD). Després d'estudiar la informació del cas, una persona de l'equip professional d'aquest servei es posa en contacte telefònic amb la persona sol·licitant per acordar una visita al domicili o al centre en què resideix (en el cas de les persones ingressades).

Una vegada realitzada la visita i es valora el grau de dependència, s’emet un informe amb la proposta del grau i el nivell de dependència i el Departament de Benestar Social i Família emet la resolució en un termini màxim de tres mesos.

Aleshores, la persona sol·licitant ha d'esperar que des dels Serveis Socials del Consell Comarcal es posin en contacte amb ella per realitzar el Programa individual d'atenció (PIA).

 

PROGRAMA INDIVIDUAL D’ATENCIÓ (PIA)

El Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics, determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell.

 

Més informació a:

www.gencat.cat/benestar

 
  Requisits d'accés

 

Persones que es troben en situació de dependència en algun dels graus establerts.

Requisits

 • Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim durant cinc anys.
 • Dos dels cinc anys de residència al territori espanyol hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 •  

   
    Observacions  

   
  pe
   
    Darrera modificació: 23/03/2015  
       
    DADES GENERALS  
    Tipus de recurs:  
    · Altres  
    Àmbits d'inclusió/exclusió:  
    · Social i sanitari
   
    Cost per a la persona atesa:  
    Gratuït  
    Població destinatària:  
    · Ciutadania en general
  · Població de més de 65 anys
  · Persones amb problemes aguts / crònics
  · Persones amb discapacitats
   
    Agents implicats:  
   

  Consell Comarcal de la Segarra. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

   

   
    Institució impulsora:  
    · Consell Comarcal
  · Altra administració
   
    Municipis on es duu a terme:  
    · Ámbit Comarcal
   
   
    ON ADREÇAR-SE  
    Direcció:

  Àrea Serveis Socials. Consell Comarcal de la  Segarra.

  Pg. de Jaume Balmes, 3

  25200 Cervera

   

  Ajuntaments de la comarca.

   
    Horari:

  Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 h a les 15 h.

  Per a informació sobre els dies i els horaris d'atenció als municipis podeu trucar al 973 531 300.

   
    Telèfon: 973 531 300  
    Correu electrònic: serveissocials@ccsegarra.cat  
    Pàgina web: www.ccsegarra.cat  

    AGENT PROMOTOR  
    Nom de la institució: Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya  
    Direcció: Passeig del Taulat, 266-27008019 Barcelona  
    Telèfon: 93 483 10 00  
    Horari:

   

   
    Correu electrònic: benestar@gencat.cat  
    Pàgina web: www.gencat.cat/benestar  
   
      Oficina Tècnica d'Inclusió Social
  plainclusio@ccsegarra.cat
  www.ccsegarra.cat
  Tel. 973 531 300
  Passeig de Jaume Balmes, 3
  25200 Cervera
  Accessibilitat · Avís Legal