MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Ajuts econòmics d'urgència social per diversos conceptes a persones i/o famílies en precarietat econòmica en tractament dels serveis socials bàsics. Consell Comarcal de la Segarra  
   
     
  Descripció

 

El Consell Comarcal de la Segarra concedirà ajuts econòmics per tal de contribuir a les despeses per accedir a cobrir necessitats bàsiques, personals i de la llar.
 
Les necessitats bàsiques a atendre són: alimentació, vestit i allotjament, subministres bàsics (aigua, llum i gas), transport i altres.

Seran beneficiaris dels ajuts, les persones i/o famílies que viuen o es troben a la comarca de la Segarra i es troben en situació de vulnerabilitat econòmica puntual i/o en situació de pobresa o exclusió social i acreditin que es troben amb dificultats per a la cobertura de les seves necessitats bàsiques per inexistència i/o insuficiència d'ingressos econòmics.

La concessió dels ajuts estarà determinada per la disponibilitat pressupostària anual del Consell Comarcal de la Segarra.

 
  Requisits d'accés

 

- Estar empadronat i residir a la Segarra amb una antiguitat mínima de dos mesos.

- Com a criteri general, s'hauran d'haver esgotat totes les possibilitats d'ajuts econòmics a les que l'usuari/a tingui dret i correspongui a altres administracions i/o s'hagi acordat amb institucions d'iniciativa social.

- Presentar la sol·licitud, la documentació requerida i complir els requisits establers en el reglament vigent.

 
  Observacions  

 
pe
 
  Darrera modificació: 08/03/2018  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Ajut, subvenció o prestació econòmica.
 
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · Social i sanitari
· Territori
· Residencial
· Laboral i econòmic
 
  · Ciutadania en general
· Famílies
 
  Agents implicats:  
  Consell Comarcal de la Segarra. Departament de Benestar Social i Família  
  Institució impulsora:  
  · Consell Comarcal
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Equip de serveis socials bàsics. Àrea de Serveis Socials. 

Consell Comarcal de la Segarra

Passeig de Jaume Balmes, 3

25200 Cervera

Ajuntaments comarcals

 
  Horari: Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 h a les 15 h.  
  Telèfon: 973 531 300  
  Correu electrònic: serveissocials@ccsegarra.cat  
  Pàgina web: www.ccsegarra.cat  

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal