MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Ajuts de menjador escolar per a persones amb necessitats socioeconòmiques. Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal de la Segarra  
   
     
  Descripció

 

La gestió de la concessió dels ajuts de menjador escolar es realitza des de l’equip de serveis socials bàsics. Els ajuts són per a escolars amb necessitats socioeconòmiques, de qualsevol centre d’ensenyament obligatori de la comarca públic o concertat (segon cicle d’educació infantil, ensenyament primari i ensenyament secundari).

Abans de finalitzar el curs escolar, s’informa a les famílies que s’obre el termini de presentació de sol·licituds al seu ajuntament.

L’equip de serveis socials bàsics valorarà cada cas, segons els criteris socioeconòmics, aprovats pel Ple del Consell Comarcal.

Per dur a terme la valoració es tindrà en compte la situació econòmica dels pares, tutors i /o acollidors i en cap cas es valorarà la situació econòmica d’altres familiars (avis i germans amb ingressos propis). No es comptabilitzarà ni com a ingressos ni com a membres els fills majors de 16 anys que treballen i disposen d’ingressos propis.

En el cas que el sol·licitant tingui una parella de convivència estable es tindran en compte els seus ingressos econòmics.

 
  Requisits d'accés

 

- Ser alumnes matriculats en centres d’ensenyament obligatori de la comarca públics i concertats (ensenyament primari i secundari i de segon cicle d’educació infantil).

- Estar empadronats i residir en els municipis de la comarca de la Segarra.

- En el cas de persones sol·licitants estrangeres han d’acreditar la residència legal.

- Complir les indicacions del Departament d’Educació que facin referència al programa d’ajuts de menjador escolar.

 
  Observacions  

 
pe
 
  Darrera modificació: 20/03/2015  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Ajut, subvenció o prestació econòmica.
 
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
 
  Cost per a la persona atesa:  
  Segons bàrem aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Segarra  
  Població destinatària:  
  · Infants i adolescents fins a 15 anys
· Famílies
 
  Agents implicats:  
  Consell Comarcal de la Segarra. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya  
  Institució impulsora:  
  · Consell Comarcal
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Equip bàsic de serveis socials. Àrea de Serveis Socials.

Consell Comarcal de la Segarra

Passeig de Jaume Balmes, 3

25200 Cervera

 

Ajuntaments comarcals

 
  Horari: Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 h a les 15 h.  
  Telèfon: 973 531 300  
  Correu electrònic: serveissocials@ccsegarra.cat  
  Pàgina web: www.ccsegarra.cat  

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal