MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Servei d' Atenció Domiciliària - SAD. Serveis Socials. Consell Comarcal de la Segarra  
   
     
  Descripció

 

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. El servei d’ajuda a domicili es podrà complementar amb altres modalitats d’atenció.

Es determinen dos grups de persones usuàries:

Les persones amb dependència funcional i les persones amb dificultats d’adaptació social.

 

Persones amb dependència funcional:

•         Que viuen soles amb manca d’autonomia i que necessiten ajuda per a la realització d’una o més activitats bàsiques i/o instrumentals de la vida diària.

•         Que no es poden atendre per sí mateixos amb totes les seves necessitats d’atenció personal o de cura de l’entorn i tampoc pot ser prestat el suport pels seus familiars. Aquesta necessitat d’atenció pot tenir un caire transitori o permanent.

 

Persones amb dificultats d’adaptació social:

•         Que necessiten suport en processos d’aprenentatge i/o adaptació social per manca d’hàbits o habilitats per tenir cura de si mateixos, dels familiars al seu càrrec i/o gestionar correctament la llar.

 

El servei d’ajuda a domicili determina que les intervencions es faran, principalment, en el mateix habitatge de residència de la persona beneficiària, en presència d’aquesta, i es realitza per personal qualificat i preparat sota un pla de treball dissenyat per les professionals dels Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal de la Segarra, que són les que recolliran la demanda inicial.

 

El SAD, majoritàriament, ha de tenir caràcter temporal i transitori en funció de les necessitats de cada persona beneficiària i de la disponibilitat de servei.

 

És un servei gestionat externament.

 

 
  Requisits d'accés

 

La persona que fa demanda del servei d’ajuda a domicili als serveis socials bàsics del Consell Comarcal haurà de formalitzar la sol·licitud per escrit mitjançant el full corresponent. Un requisit indispensable és que la persona i/o família objecte d’atenció haurà de figurar empadronada i tenir residència habitual en un dels 21 municipis que conformen la comarca. La petició es farà als serveis socials de referència on les professionals del treball i/o educació social valoraran la petició, amb l’instrument específic corresponent, per tal de determinar si és susceptible d’accedir al servei d’ajuda a domicili.

 

A banda de la petició del servei per part de l’usuari, la petició es pot formular per altres vies:

A) A proposta d’algun professional del treball social en actiu (d’altres entitats o administracions), el qual haurà d’adreçar la persona interessada al Consell Comarcal.

B) D’ofici, per part dels propis professionals del serveis socials bàsics.

 
  Observacions  

 
pe
 
  Darrera modificació: 20/03/2015  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Altres  
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · Social i sanitari
 
  · Ciutadania en general
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
 
  Agents implicats:  
  Consell Comarcal de la Segarra, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.  
  Institució impulsora:  
  · Consell Comarcal
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Equip de serveis socials bàsic. Àrea de Serveis Socials.

Consell Comarcal de la Segarra

Passeig de Jaume Balmes, 3

25200 Cervera

 

Ajuntaments de la comarca

 
  Horari:

Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de les 8 h a les 15 h.

Consultar els horaris d’atenció de l’Equip de serveis socials als ajuntaments trucant per telèfon al 973 53 13 00.

 
  Telèfon: 973 531 300  
  Correu electrònic: serveissocials@ccsegarra.cat  
  Pàgina web: www.ccsegarra.cat  

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal