MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Assistència jurídica gratuïta. Servei d' orientació jurídica del Partit judicial de Cervera  
   
     
  Descripció

 
És un servei públic que garanteix el dret a obtenir defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador quan la persona immersa en un procediment judicial  acredita insuficiència de recursos per litigar.El dret a l’assistència jurídica gratuïta només es pot reconèixer als qui litiguen en defensa de drets o interessos propis. L'assistència jurídica gratuïta, la presten els col·legis d'advocats i procuradors amb el suport del Departament de Justícia a través del Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) i el torn d'ofici.
 
  Requisits d'accés

 
- Persones físiques que acreditin uns ingressos anuals de la unitat familiar inferiors al doble de l'IPREM. Si concorren circumstàncies excepcionals (per exemple, títol de família nombrosa especial, discapacitats, etc.). També es pot reconèixer a les persones que superin aquest llindar, sempre que no n’excedeixin el quàdruple. - Associacions d'utilitat pública i fundacions inscrites en el corresponent registre administratiu, quan acreditin insuficiència de recursos econòmics per a litigar, que en aquest cas suposarà que la seva base imposable en l’impost de societats sigui inferior a la quantitat equivalent al triple de l’IPREM en còmput anual.
 
pe
 
  Darrera modificació: 25/07/2018  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Altres  
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
   
  · Ciutadania en general
 
  Agents implicats:  
  Servei subvencionat pel Departament de Justícia i prestat pel Col·legi d'Advocats de Lleida.  
  Institució impulsora:  
  · Altra administració
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
· Ámbit Supracomarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció: Servei d'Orientació Jurídica a Cervera Carrer Estudivell, 15 (edifici dels jutjats) 25200 Cervera  
  Horari: Divendres, de 10 a 12h.  
  Telèfon: 973 24 00 41 i 973 53 31 23  
  Pàgina web: www.gencat.cat/justicia  

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal