MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Informe d' estrangeria d' integració social (renovació de residència temporal)  
   
     
  Descripció

 

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi).

A qui va dirigit?

A la persona estrangera empadronada en un municipi de Catalunya que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal i que no compleixi algun dels requisits previstos per a la renovació de l'autorització.

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

On has de presentar la sol·licitud?

Has de presentar la teva sol·licitud preferentment a l'ajuntament  del municipi on estiguis empadronat. D'aquesta manera se simplifica la tramitació de la teva sol·licitud i s'accelera l'elaboració de l'informe.

Com funciona el nou sistema?

La Generalitat treballa en conjunt amb els ajuntaments i l'Estat, per donar el millor servei a les persones interessades en aquests informes.

El primer pas és presentar la sol·licitud a l'ajuntament en què estàs empadronat, que activarà la petició a la Generalitat de Catalunya. En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrar al registre  de la Direcció General per a la Immigració, es notificarà si l'informe és favorable o desfavorable.

 

Més informació:

- Al teu ajuntament o Consell Comarcal de la Segarra

- Al telèfon 012 Immigració

- A la web de la Direcció General per a la Immigració:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

- A les oficines de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/informacio

 
pe
 
  Darrera modificació: 10/09/2013  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Servei d’atenció, informació, suport, assessorament, etc.
 
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · R. socials, ciutadania i participació
 
  Cost per a la persona atesa:  
  Cada ajuntament pot establir una taxa per la tramitació de l'informe.  
  Població destinatària:  
  · Persones estrangeres
 
  Institució impulsora:  
  · Ajuntament
· Consell Comarcal
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Consell Comarcal de la Segarra

Àrea de Serveis Socials - Servei d'Atenció al Personal Nouvingut -

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Tel.: 973531300

immigracio@ccsegarra.cat

www.ccsegarra.cat

Passeig de Jaume Balmes, 3

25200 CERVERA (Lleida)

 

Ajuntament de Guissona

Tel.: 973550005

www.guissona.net

Pl. Bisbe Benlloch, 1

25210 GUISSONA (Lleida)

 

Paeria de Cervera

Regidoria de Serveis Socials i Drets Civils

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Tel.: 973530025

www.cerverapaeria.cat

Pl. Major, 1

25200 CERVERA (Lleida)

 

 
  Horari: De dilluns a divendres de 8 a 15 h  

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal