MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Informe d' estrangeria d' adequació de l' habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupació familiar  
   
     
  Descripció

 

És un informe preceptiu per acreditar l'adequació de la vivenda en el procés de renovació d'una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

A qui va dirigit?

A la persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que hagi reagrupat a la seva familia.

On s'ha de presentar la sol·licitud?

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar preferentment a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada, sens perjudici del que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Com funciona el nou sistema?

La Generalitat treballa en conjunt amb els ajuntaments i l'Estat, per donar el millor servei a les persones interessades en aquests informes.

El primer pas és presentar la sol·licitud a l'ajuntament en què estàs empadronat, que activarà la petició a la Generalitat de Catalunya. En el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat a registre de la Direcció General per a la Immigració, es notificarà si l'informe és favorable o desfavorable.

Més informació:

- Al teu ajuntament o al Consell Comarcal de la Segarra

- Al telèfon 012 Immigració

- A la web de la Direcció General per a la Immigració:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

- A les oficines de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya:

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/informacio

 
  Requisits d'accés

 
Persona amb nacionalitat estrangera que hagi de renovar la seva autorització de residència o la d'algun dels seus familiars i que no visqui en el mateix domicili que en el que vivia en el moment que va reagrupar a la seva família.
 
pe
 
  Darrera modificació: 10/09/2013  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Servei d’atenció, informació, suport, assessorament, etc.
 
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · R. socials, ciutadania i participació
 
  Cost per a la persona atesa:  
  Cada ajuntament pot establir una taxa per la tramitació de l'informe.  
  Població destinatària:  
  · Persones estrangeres
 
  Institució impulsora:  
  · Ajuntament
· Consell Comarcal
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Consell Comarcal de la Segarra

Àrea de Serveis Socials - Servei d'Atenció al Personal Nouvingut -

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Tel.: 973531300

immigracio@ccsegarra.cat

www.ccsegarra.cat

Passeig de Jaume Balmes, 3

25200 CERVERA (Lleida)

 

Ajuntament de Guissona

Tel.: 973550005

www.guissona.net

Pl. Bisbe Benlloch, 1

25210 GUISSONA (Lleida)

 

Paeria de Cervera

Regidoria de Serveis Socials i Drets Civils

Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h

Tel.: 973530025

www.cerverapaeria.cat

Pl. Major, 1

25200 CERVERA (Lleida)

 

 
  Horari:

 

 

 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal