MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Servei prelaboral. Associació Alba  
   
     
  Descripció

 

El servei de prelaboral de l'Associació Alba és un servei dirigit a persones amb problemàtica de salut mental, l'objectiu del qual és treballar amb un pla individual d'inserció laboral per tal d'aconseguir que la persona adquireixi, recuperi i mantingui capacitats suficients que li permetin la inserció en una activitat laboral amb suport (Centre Especial de Treball) o en una activitat laboral ordinària.

 

Les activitats s'orienten per a una atenció integral a la persona, entenent que la rehabilitació laboral, és l'eix principal d'actuació.

 

Àrea laboral:

Entrenament d'habilitats en context laboral mitjançant diferents tallers

Accions formatives

Mòdul de recerca de feina


Àrea d'ajust personal i social:
Adquisició i millora d'habilitats conductuals, personals i cognitives mitjançant diferents mòduls de treball, foment del treball en equip, la creativitat, les habilitats físiques i l'organització del temps d'oci.

 
  Requisits d'accés

 

Persones en edat laboral (preferentment entre els 18 i 50 anys) de l'Urgell i la Segarra amb algun dels diagnòstics inclosos en la definició dels Transtorns Mentals Severs (TMS), amb un nivell de discapacitat moderat.

Per derivació des de qualsevol servei de les xarxes públiques socials, sanitàries i sociosanitàries, des de les associacions de familiars de malalts mentals o per iniciativa pròpia.

Els criteris d’accés són:
- Estar motivat per iniciar un procés d’inserció laboral.
- Estar en tractament i vinculat preferentment a un servei de la xarxa de salut mental.
- Estar en situació psicopatològica compensada.
- Tenir les necessitats bàsiques cobertes, que li permetin desenvolupar un programa d’inserció laboral.
- Presentar un nivell suficient dÂ’autonomia personal i social que permeti treballar habits i habilitats laborals.
- Tenir el certificat de persona amb disminució (encara que sigui de manera provisional) per causa derivada del trastorn mental.
 
  Observacions  

 
pe
 
  Darrera modificació: 30/03/2015  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Altres  
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
  Cost per a la persona atesa:  
  Quota activitats  
  Població destinatària:  
  · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb m. mentals o addiccions
 
  Agents implicats:  
  Associació Alba, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.  
  Institució impulsora:  
  · Entitat sense ànim de lucre (associació, fundació...)
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
· Ámbit Supracomarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Associació Alba

Av.Onze de Setembre s/n

25300 Tàrrega

 
  Horari: De dilluns a divendres de 9 del matí a 5 de la tarda  
  Telèfon: 973 31 22 21 - 973 31 13 00  
  Correu electrònic: prelaboral@aalba.cat  
  Pàgina web: www.aalba.cat  

  AGENT PROMOTOR  
  Nom de la institució: Associació Alba  
  Direcció:

Avinguda Onze de Setembre s/n

25300 Tàrrega

 
  Telèfon: 973 312 221  
  Horari: Horari d'oficines: De dilluns a divendres de 9 del matí a 5 de la tarda  
  Correu electrònic: info@aalba.cat  
  Pàgina web: www.aalba.cat  
 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal