MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
Servei de Suport a l' Autonomia a la Pròpia Llar. Associació Alba  
   
     
  Descripció

 

És un servei adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental que visquin al propi domicili de manera independent i que necessitin suport per a mantenir i/o reforçar l'autonomia necessària per a desenvolupar les tasques de la vida diària.

 

L'equip professional del servei treballa de manera individualitzada amb cada persona usuària adaptant el pla de treball a les seves necessitats i intervenint en qualsevol àrea de la vida de la persona on calgui un suport per a promoure l'autonomia i independència. Així, treballem informant, orientant, assessorant i acompanyant la persona segons les seves necessitats en les tasques de la llar, cura personal, relacions personals i familiars, participació en la comunitat... 

 

Ofereix informació, orientació, assessorament i acompanyament a la persona en aquelles àrees de la vida diària on necessita suport:

 

LLAR

Organització d'àpats: menús i compres.

Reparacions i altres: identificació i solucions (contacte amb professionals, pressupostos...).

Neteja de la llar: planificació.

Gestions diverses: control de rebuts, pagaments diversos, relacions amb la comunitat de veïns, etc.

 

PERSONAL

Higiene personal.

Desenvolupament i/o manteniment de capacitats cognitives.

Relacions interpersonals.

 

COMUNITAT

Ús de serveis i recursos dins la comunitat.

Participació en activitats de caire lúdic.

Vinculació amb entitats i/o associacions.

 

 
  Requisits d'accés

 
- Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%, del qual el 25% ha de ser d’una mateixa patologia, a excepció dels casos de retard mental, i no tenir reconeguda la necessitat de concurs d’una altra persona.
- Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys en el moment de presentar la sol.licitud.
- Poder desenvolupar les activitats de la vida diària mitjançant el suport previst, ajustat a les seves necessitats.
- Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol.licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals no s’exigeix el període mínim de residència.
 
  Observacions  

 
pe
 
  Darrera modificació: 17/03/2014  
     
  DADES GENERALS  
  Tipus de recurs:  
  · Ajut, subvenció o prestació econòmica.
· Altres
 
  Àmbits d'inclusió/exclusió:  
  · Social i sanitari
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
  Cost per a la persona atesa:  
  Subvenció  
  Població destinatària:  
  · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
 
  Agents implicats:  
  Associació Alba, Departament de Benestar Social i Família  
  Institució impulsora:  
  · Entitat sense ànim de lucre (associació, fundació...)
 
  Municipis on es duu a terme:  
  · Ámbit Comarcal
· Ámbit Supracomarcal
 
 
  ON ADREÇAR-SE  
  Direcció:

Associació Alba

Palau dels Marquesos.

C/ Carme, 34

 
  Horari:

Fem atenció en oficines en horari de 9 h a 17 h.

Treballem amb les persones usuàries en diferents horaris en funció de les seves necessitats.     
 
  Telèfon: 973 312 221 - 973 311 300  
  Correu electrònic: bsoler@aalba.cat; asalla@aalba.cat  
  Pàgina web: www.aalba.cat  

  AGENT PROMOTOR  
  Nom de la institució: Associació Alba  
  Direcció:

Avinguda Onze de Setembre, s/n,

25300 Tàrrega

 
  Telèfon: 973 312 221  
  Horari:

Oficines en horari de 9 a 17 hores.

    
 
  Correu electrònic: info@aalba.cat  
  Pàgina web: www.aalba.cat  
 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal