MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
  Com funciona el mapa  

La cerca de recursos i serveis es pot fer de diferents maneres:
 • Es pot buscar la informació per paraula clau, que ens permetrà localitzar tots els recursos o serveis que responguin a les paraules que hàgim introduit.

 • Per cerca avançada:

  1. Per a cada un dels àmbits següents:

   • Social i sanitari
   • Educatiu i formatiu
   • Cultural i esportiu
   • Residencial
   • Territorial
   • Laboral i econòmic
   • Relacions socials, ciutadania i participació

  2. El buscador també permet realitzar la cerca de recursos i serveis en funció del col·lectiu de població a qui va destinat el servei:

   • Ciutadania en general
   • Infants i adolescents fins a 15 anys
   • Joves de 16 a 30 anys
   • Població adulta de 31 a 64 anys
   • Població de més de 65 anys

   Si es tracta d’un recurs destinat específicament a:

   • Dones
   • Famílies
   • Persones amb problemes aguts /crònics
   • Persones amb discapacitats física, sensorial, intel·lectual
   • Persones amb malalties mentals i problemes d'addiccions
   • Persones estrangeres
   • Persones en atur

  3. Tipus de recurs. Es pot buscar la informació segons si és:

   • Un servei o recurs d’atenció, informació, suport, assessorament, etc.
   • Un ajut, subvenció o prestació econòmica
   • Un altre recurs.

  4. Una altra manera de buscar la informació és a partir del municipi en què s’ofereix el servei o recurs. En aquest cas també es pot obtenir la informació segons si és un recurs i/o servei que s’ofereixen per a tota la comarca o supracomarcal.
 
  Com formar part del Mapa?  
Poden formar part del Mapa tots els recursos i serveis de les diferents administracions, entitats, empreses… que treballin i ofereixin recursos per a la inclusió social.

Criteris d’inclusivitat
:
 • El recurs està adreçat a la població en situació d’exclusió o vulnerabilitat social

  Que siguin recursos i serveis destinats a la població en exclusió social i /o la població en vulnerabilitat social.

 • El recurs està adreçat a tota la població

  Que siguin recursos i serveis que tinguin per objectiu promoure la inclusió i cohesió social de la població en general.

  En alguns dels àmbits següents: social i sanitari, educatiu i formatiu, cultural i esportiu, residencial, territori, laboral i econòmic, relacions socials, ciutadania i participació.

 • El recurs/servei té repercussió social a la comarca

  Que les persones de la comarca de la Segarra hi puguin accedir: que no siguin activitats que es realitzen entre i per les mateixes persones que hi formen part.
Són recursos inclusius aquells que estan destinats específicament a la població vulnerable o en exclusió social i aquells que, tot i que estan destinats a la població en general, contribueixen a prevenir situacions de vulnerabilitat i millorar la inclusió i cohesió social a la comarca.

Si visualitzeu que cal actualitzar la informació d’algun recurs o és errònia us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres a plainclusio@ccsegarra.cat
 
 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal