MAPA SOCIAL DE LA
COMARCA DE LA SEGARRA
Logotip  
  INICI | RECURSOS | DADES ESTADÍSTIQUES | MUNICIPIS | Lletra gran | Lletra normal  
RESULTATS DE LA CONSULTA
Nom del recurs   Població destinatària   Poblacions   Àmbits d'inclusió/exclusió   Tipus
Ajuntament de Granyanella   · Ciutadania en general
  · Granyanella
   
Consell Consultiu de la Gent Gran de la Segarra   · Població de més de 65 anys
  · Biosca
· Estaràs
· Granyanella
· Granyena de Segarra
· Guissona
· Ivorra
· Les Oluges
· Massoteres
· Montoliu de Segarra
· Montornès de Segarra
· Els Plans de Sió
· Ribera d'Ondara
· Sanaüja
· Sant Guim de Freixenet
· Sant Guim de la Plana
· Sant Ramon
· Talavera
· Tarroja de Segarra
· Torà
· Torrefeta i Florejacs
  · R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Programa Peus en forma. Gent Gran Rural. Consell Comarcal de la Segarra.   · Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
  · Biosca
· Estaràs
· Granyanella
· Granyena de Segarra
· Ivorra
· Les Oluges
· Massoteres
· Montoliu de Segarra
· Montornès de Segarra
· Els Plans de Sió
· Ribera d'Ondara
· Sanaüja
· Sant Guim de Freixenet
· Sant Guim de la Plana
· Sant Ramon
· Talavera
· Tarroja de Segarra
· Torà
· Torrefeta i Florejacs
  · Social i sanitari
  Altres
RECURSOS AMB COBERTURA COMARCAL O SUPRACOMARCAL
Nom del recurs   Població destinatària   Àmbits d'inclusió/exclusió   Tipus
ABS Cervera. Educació sanitària grupal per a grups de patologies.   · Ciutadania en general
· Famílies
· Persones amb problemes aguts / crònics
  · Social i sanitari
 
Activitats esportives de cap de setmana. Consell Esportiu de la Segarra   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Cultural i esportiu
  Altres
Ajuts al transport públic per a persones en situació d’ atur.   · Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Ajuts d' atenció social a persones amb discapacitat. PUA   · Persones amb discapacitats
  · Territori
· Laboral i econòmic
 
Ajuts de menjador escolar per a persones amb necessitats socioeconòmiques. Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal de la Segarra   · Infants i adolescents fins a 15 anys
· Famílies
  · Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
 
Ajuts econòmics d' urgència social per diversos conceptes a persones i/o famílies en precarietat econòmica en tractament dels serveis socials bàsics. Consell Comarcal de la Segarra   · Ciutadania en general
· Famílies
  · Social i sanitari
· Territori
· Residencial
· Laboral i econòmic
 
Ajuts econòmics de mesures de protecció integral contra la violència de gènere   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Dones
  · Laboral i econòmic
 
Ampliació dels trams del cànon de l' aigua per unitats familiars de més de tres membres i persones amb grau de disminució d'un 75%. Agència Catalana de l'Aigua   · Ciutadania en general
  · Residencial
 
Ara em toca a mi. Música i salut mental. Associació de Salut Mental Ondara Sió i Club Social Airecel   · Ciutadania en general
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Àspid Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Assistència jurídica gratuïta. Servei d' orientació jurídica del Partit judicial de Cervera   · Ciutadania en general
    Altres
Associació d' usuaris i voluntaris del Casal de la Gent Gran   · Població de més de 65 anys
  · Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Associació de Salut Mental Ondara - Sió. Segarra - Urgell   · Ciutadania en general
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Associació Emaús rural. Llar d' acollida Santa Maria del Camí.   · Ciutadania en general
  · Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Associació Eslava Oriental de la Segarra   · Ciutadania en general
· Persones estrangeres
  · Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Associació Espanyola contra el Càncer. aecc - Catalunya Contra el Càncer. Junta Local a Cervera   · Infants i adolescents fins a 15 anys
· Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
  · Social i sanitari
· Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
 
Associació Montse per al Càncer   · Ciutadania en general
· Persones amb problemes aguts / crònics
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Atenció a persones dependents. Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i Programa Individual d’ Atenció (PIA)   · Ciutadania en general
· Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
  Altres
Aula d' Extensió Cultural de la Segarra   · Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
  · Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Aula d' Extensió Universitària Canceller Dou de Cervera   · Població de més de 65 anys
  · Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Autoritzacions inicials de treball per a persones estrangeres per compte d' altri.   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones estrangeres
  · Laboral i econòmic
  Altres
Autoritzacions inicials de treball per a persones estrangeres per compte propi.   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones estrangeres
  · Laboral i econòmic
  Altres
Avalloguer - Cobertura a persones propietàries per al cobrament de rendes de lloguer   · Ciutadania en general
  · Residencial
  Altres
Avançament del Fons de Garantia de Pagament d’ Aliments   · Famílies
  · Laboral i econòmic
 
Biblioteca Comarcal Josep Finestres. Cervera   · Ciutadania en general
  · Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Biblioteca de Guissona   · Ciutadania en general
  · Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Bonificació i exempció de la taxa d' escombraries. Consell Comarcal de la Segarra   · Població de més de 65 anys
  · Laboral i econòmic
 
Campus esportius. Consell Esportiu de la Segarra   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Cultural i esportiu
  Altres
CAP Cervera. CROC - Retinopatia diabètica.   · Ciutadania en general
· Persones amb problemes aguts / crònics
  · Social i sanitari
  Altres
CAP Cervera. Grup de suport de cuidadors de pacients amb dependència   · Ciutadania en general
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
 
Cap Cervera. Programa d' Atenció Domiciliària de la Segarra.   · Ciutadania en general
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
 
CAP Cervera. Salut sexual i reproductiva.   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Dones
  · Social i sanitari
 
CAP Cervera. Servei d' atenció als ancians fràgils de la Segarra   · Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
 
CAP Cervera. Servei de gestió del Document de voluntats anticipades   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
 
CAP Cervera. Servei de rehabilitació i prestacions ortopèdiques de Cervera   · Ciutadania en general
· Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
 
Altres
CAP Cervera. Servei de Salut maternoinfantil a l' etapa gestacional   · Ciutadania en general
· Dones
  · Social i sanitari
 
CAP Cervera. Unitat de treball social   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
 
Casal de la Gent Gran. Generalitat de Catalunya   · Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
· Persones a l'atur
  · Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Centre d' Atenció primària. CAP Cervera   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
 
Centre d' Atenció Primària. CAP Guissona   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
 
Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de la Segarra - CDIAP SEL   · Famílies
  · Social i sanitari
 
Altres
Centre de Formació de Persones Adultes Joan Comorera a Cervera   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
  · Educatiu i formatiu
  Altres
Centre de Recursos pedagògics (CRP). Servei Educatiu de la Segarra     · Educatiu i formatiu
 
Centre de Salut Mental d' Adults   · Ciutadania en general
· Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil - CMIJ. Tàrrega   · Infants i adolescents fins a 15 anys
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
 
Centre Especial de Treball. Associació Alba   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb discapacitats
  · Laboral i econòmic
  Altres
Centre Ocupacional l' Espígol. Associació Alba   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Club social Airecel per a persones amb problemàtica de salut mental. Associació Alba.   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Colla castellera Margeners de Guissona. Projecte Tots som una colla   · Ciutadania en general
· Persones estrangeres
  · Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Compta amb mi. Projecte per a desenvolupar l' autonomia de les persones amb malaltia mental a la llar. Associació Salut Mental Ondara-Sió.   · Ciutadania en general
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Consell de participació de Serveis Socials de la Segarra   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Creu Roja Joventut. Campanya de les joguines. Cap nen sense joguina   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Laboral i econòmic
 
Creu Roja la Segarra. Servei d' assessorament i orientació a persones en situació de vulnerabilitat   · Ciutadania en general
· Persones estrangeres
  · Social i sanitari
· Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Creu Roja. Ajuts tècnics per a gent gran   · Ciutadania en general
· Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
 
Creu Roja. Projecte Gent Gran   · Població de més de 65 anys
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Creu Roja. Projectes de sensibilització i promoció del voluntariat   · Ciutadania en general
  · R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Creu Roja. Servei de Teleassistència   · Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
 
Creu Roja. Servei de Teleassistència mòbil   · Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
 
Creu Roja. Teleassistència mòbil per a dones víctimes de maltractaments   · Ciutadania en general
· Dones
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Descomptes i abonaments de RENFE   · Infants i adolescents fins a 15 anys
· Joves de 16 a 30 anys
· Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Territori
· Laboral i econòmic
  Altres
Equip d' assessorament i orientació psicopedagògic. EAP . Servei Educatiu de la Segarra.   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Educatiu i formatiu
 
Equip d' Atenció a la Infància i l' Adolescència (EAIA)   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Escola Santa Maria de l' Alba   · Infants i adolescents fins a 15 anys
· Joves de 16 a 30 anys
· Persones amb discapacitats
  · Educatiu i formatiu
  Altres
Espai e-feina. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
 
Fundació privada agropecuària de Guissona - Residència de gent gran   · Població de més de 65 anys
  · Social i sanitari
· Residencial
  Altres
Fundació Privada Casa de Caritat - Residència Mare Janer   · Població de més de 65 anys
  · Social i sanitari
· Residencial
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Fundació privada tutelar terres de Lleida   · Ciutadania en general
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
 
Grup d'Ajuda Mútua. Associació de Salut Mental Ondara Sió   · Ciutadania en general
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Hospital Berenguer de Castelltort - Residència Mare Güell   · Població de més de 65 anys
  · Social i sanitari
· Residencial
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Infància respon 900 300 777. Telèfon per a la prevenció i la detecció del maltractament infantil.   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Informe d' estrangeria d' adequació de l' habitatge   · Persones estrangeres
  · R. socials, ciutadania i participació
 
Informe d' estrangeria d' adequació de l' habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut de reagrupació familiar   · Persones estrangeres
  · R. socials, ciutadania i participació
 
Informe d' estrangeria d' arrelament social   · Persones estrangeres
  · R. socials, ciutadania i participació
 
Informe d' estrangeria d' integració social (renovació de residència temporal)   · Persones estrangeres
  · R. socials, ciutadania i participació
 
Institut de Guissona   · Infants i adolescents fins a 15 anys
· Joves de 16 a 30 anys
  · Educatiu i formatiu
  Altres
Institut Obert de Catalunya   · Joves de 16 a 30 anys
  · Educatiu i formatiu
  Altres
La Segarrenca Associació per la Igualtat   · Ciutadania en general
· Dones
  · R. socials, ciutadania i participació
 
Línia 900 900 120 d' atenció a les dones en situació de violència   · Ciutadania en general
· Dones
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Línies d' atenció telèfonica sobre el deute hipotecari 93 114 60 11 i 93 114 54 53   · Ciutadania en general
  · Residencial
 
Llar habitatge. Associació Alba   · Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
· Residencial
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Oficina comarcal de joventut - Punt d'informació juvenil - Consell Comarcal de la Segarra   · Ciutadania en general
· Infants i adolescents fins a 15 anys
· Joves de 16 a 30 anys
  · Social i sanitari
· Territori
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Altres
Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte de Lleida. Departament de Justícia   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
 
Oficina de Benestar Social i Família - Cervera   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
· Territori
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Oficina de Benestar Social i Família Mòbil a Guissona   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
· Territori
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Oficina de Treball de la Generalitat de Tàrrega   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Ofideute. Servei d'informació i assessorament sobre el deute hipotecari   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
· Laboral i econòmic
 
Parla.cat. Cursos d' autoaprenentatge de català.   · Ciutadania en general
  · Educatiu i formatiu
  Altres
Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració (PCCI). Consell Comarcal de la Segarra   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Prestació econòmica de la Renda Mínima d' Inserció   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Social i sanitari
· Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
 
Programa amb Experiència Pròpia. Associació Alba i Associació de salut mental Ondara Sió   · Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Programa comarcal d' Aliments per a la solidaritat.   · Ciutadania en general
· Famílies
  · Social i sanitari
· Laboral i econòmic
 
Programa de mediació i reparació penal d'adults   · Ciutadania en general
  · R. socials, ciutadania i participació
 
Programa de turisme social per a gent gran. IMSERSO   · Població de més de 65 anys
  · Cultural i esportiu
 
Altres
Programa PAFES   · Ciutadania en general
· Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
  · Social i sanitari
· Cultural i esportiu
 
Programa Salut i Escola   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Social i sanitari
· Educatiu i formatiu
 
Projecte Cervera - La Segarra Acull. Servei d' acolliment residencial d' urgència   · Ciutadania en general
· Dones
· Famílies
  · Social i sanitari
· Residencial
  Altres
Punt Òmnia. Consell Comarcal de la Segarra   · Ciutadania en general
  · Territori
· Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Reconeixement del grau de discapacitat   · Ciutadania en general
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
  Altres
Renovació del Document Nacional d’ Identitat al Consell Comarcal de la Segarra. DNI   · Ciutadania en general
  · Territori
 
Residència per a persones grans Mare de Déu de l' Aguda de Torà   · Població de més de 65 anys
  · Social i sanitari
· Residencial
  Altres
Sanitat respon 24 h. 061   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
 
Servei d' assessorament a les organitzacions públiques i privades en polítiques de gènere. Consell Comarcal de la Segarra     · Laboral i econòmic
 
Servei d' Assessorament i Informació jurídica en matèria d'estrangeria del Pla Comarcal de Ciutadania i Immigració   · Ciutadania en general
· Persones estrangeres
  · Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Servei d' Atenció al Nouvingut. Consell Comarcal de la Segarra   · Ciutadania en general
· Persones estrangeres
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Servei d' Atenció Domiciliària - SAD. Serveis Socials. Consell Comarcal de la Segarra   · Ciutadania en general
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
  Altres
Servei d' Informació i Atenció a les Dones. SIAD. Consell Comarcal de la Segarra   · Ciutadania en general
· Dones
  · Social i sanitari
· Territori
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Servei d' Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
  Altres
Servei d' intervenció especialitzada a Lleida per a dones en situació de violència masclista. SIE   · Dones
  · Social i sanitari
 
Servei d' Orientació Jurídica. SIAD. Consell Comarcal de la Segarra.   · Ciutadania en general
· Dones
  · Social i sanitari
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Servei d' orientació laboral en igualtat d' oportunitats a Cervera. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Altres
Servei d' orientació laboral en igualtat d' oportunitats a Guissona. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Servei d' orientació laboral en igualtat d' oportunitats a Sant Guim de Freixenet. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Servei d' orientació laboral en igualtat d' oportunitats a Torà. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Altres
Servei d' Orientació. Oficina de Treball a Tàrrega   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Servei de residència assistida i servei de centre de dia per a gent gran   · Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Residencial
  Altres
Servei de Suport a l' Autonomia a la Pròpia Llar. Associació Alba   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
 
Altres
Servei de suport al dol de Ponent   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
 
Servei de Suport Psicològic per a dones i les seves famílies. SIAD. Consell Comarcal de la Segarra   · Dones
· Famílies
  · Social i sanitari
 
Servei de Suport Psicològic per a joves i les seves famílies. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Famílies
  · Social i sanitari
 
Servei de Teleassistència. Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal de la Segarra   · Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
  · Social i sanitari
 
Servei de transport adaptat. Serveis Socials Bàsics. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Població de més de 65 anys
· Persones amb problemes aguts / crònics
· Persones amb discapacitats
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Social i sanitari
· Territori
  Altres
Servei de transport escolar col·lectiu. Consell Comarcal de la Segarra   · Infants i adolescents fins a 15 anys
  · Territori
· Educatiu i formatiu
  Altres
Servei prelaboral. Associació Alba   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
· Persones amb m. mentals o addiccions
  · Educatiu i formatiu
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Sistema Tarifari Integrat   · Ciutadania en general
  · Territori
  Altres
Targeta acreditativa de la discapacitat   · Ciutadania en general
· Persones amb discapacitats
  · Laboral i econòmic
  Altres
Targeta d' aparcament per a conductors amb mobilitat reduïda   · Ciutadania en general
· Persones amb discapacitats
  · Territori
  Altres
Targeta d' aparcament per a persones amb discapacitat no conductores   · Ciutadania en general
· Persones amb discapacitats
  · Territori
  Altres
Tarifa social Endesa   · Ciutadania en general
· Població de més de 65 anys
· Famílies
· Persones a l'atur
  · Laboral i econòmic
 
Tarifa social Gas Natural Fenosa   · Ciutadania en general
  · Laboral i econòmic
 
Taula de treball de violència. Consell Comarcal de la Segarra.     · Social i sanitari
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Tauler d’ Ofertes de Treball. Consell Comarcal de la Segarra   · Joves de 16 a 30 anys
· Població adulta de 31 a 64 anys
  · Laboral i econòmic
 
Títol de família monoparental   · Ciutadania en general
· Famílies
  · Social i sanitari
· Territori
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Títol de família nombrosa   · Ciutadania en general
· Famílies
  · Social i sanitari
· Territori
· Educatiu i formatiu
· Residencial
· Laboral i econòmic
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Unió de la Comunitat Senegalesa Segarra - Urgell   · Ciutadania en general
· Persones estrangeres
  · Social i sanitari
· Educatiu i formatiu
· Cultural i esportiu
· R. socials, ciutadania i participació
  Altres
Vocalia de l' Associació catalana de dislèxia i altres dificultats específiques - La Segarra   · Ciutadania en general
· Famílies
  · Social i sanitari
· Territori
· Educatiu i formatiu
 
Xarxa d' inserció laboral     · Laboral i econòmic
  Altres
Xarxa UPS - Units per la salut   · Ciutadania en general
  · Social i sanitari
  Altres
 
    Oficina Tècnica d'Inclusió Social
plainclusio@ccsegarra.cat
www.ccsegarra.cat
Tel. 973 531 300
Passeig de Jaume Balmes, 3
25200 Cervera
Accessibilitat · Avís Legal