Consell Comarcal de la Segarra - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
Construcció d'una deixalleria a Guissona

Ates a que la Llei, la Plataforma suporta els perfils de contractant de les administracions públiques catalanes amb un dispositiu electrònic per acreditar fidelment el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i que possibilita la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.

Nova adreça: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=2270463

03/03/2011 02/04/2011 Obres Licitacions en curs 
 

 © 2008 Consell Comarcal de la Segarra  - 973 531 300 - secretaria@ccsegarra.com