Ajuntament de Tarroja de Segarra - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
Construcció de magatzem municipal OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions en curs
Plec de clàusules administratives particulars » Construcció de magatzem municipal [ DESCARREGAR ]

Rehabilitació edifici històric per destinar a local polivalent Obres Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » Adjudicació definitiva obra [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » [ DESCARREGAR ]