Gestió d'aigues de la Segarra - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
Abastament d'aigua al nucli de Malacara

Anunci adjudicació definitiva

14/10/2010 14/11/2010 OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]

PROJECTE DE MILLORA GENERAL DE L'ABASTAMENT MUNICIPAL D'AIGUA DEL TM DE SANT GUIM DE FREIXENET, DINS EL SISTEMA D'ABASTAMENT DE LA VALLA DEL SIÓ

PROJECTE DE MILLORA GENERAL DE L'ABASTAMENT MUNICIPAL D'AIGUA DEL TM DE SANT GUIM DE FREIXENET, DINS EL SISTEMA D'ABASTAMENT DE LA VALL DEL SIÓ: NOU DIPÒSIT I CONNEXIÓ ALS DIPÒSITS ACTUALS DE LA TALLADA (1A FASE)

11/11/2010 24/11/2010 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions en curs
Plec de clàusules » PLEC DE CLÀUSULES DE MILLORA GENERAL DE L'ABASTAMENT MUNICIPAL D'AIGUA DEL TM DE SANT GUIM DE FREIXENET [ DESCARREGAR ]

Plec de clàusules administratives

Contractació de les obres consistents en l'abastament d'aigua potable en alta al nucli de Malacara

17/09/2010 27/09/2010 Serveis.Procediment negociat sense publicitat Licitacions en curs
» Anunci aprovació intruccions internes de contractació [ DESCARREGAR ] 
 

 © 2008 Gestió d'Aigues de la Segarra  - 973 531 300 - gas@ccsegarra.cat