Ajuntament de Torrefeta i Florejacs - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
Arranjament de la plaça i accés a La Morana OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions en curs
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]

Condicionament local cultural de Florejacs OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
» [ DESCARREGAR ]

Urbanització de carrers a Torrefeta OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

Urbanització plaça de l'Església i carrer Canes de Selvanera OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

Urbanització de carrers a Sedó OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]

Millora i condicionament accés a masies del municipi OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]

Mur de contenció a SEDÓ PROCEDIMENT OBERT VARIS CRITERIS Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » [ DESCARREGAR ]

Pavimentació de carrers a Riber

Adjudicació provisional obra "Pavimentació de carrers a RIBER"

OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades

Pavimentació de carrers a Riber 19/01/2009 OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » obra pavimentació de carrers a RIBER [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]

Submninistrament d'aigua a la Plantada Adjudicació definitiva 17/11/2008 OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]