Ajuntament de Granyena de Segarra - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
Adjudicació provisional

El Plenari de l'Ajuntament de Granyena de Segarra, reunit en sessió de data 24 de setembre de 2009, va adjudicar provisionalment l'obra CONSTRUCCIÓ LOCAL SOCIAL, 3A. FASE a CONSTRUCCIONS TONI PAMPALONA, pel preu de 380.789,63 €, amb les millores que consten en l'expedient.

OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions adjudicades

EDICTE BOP

EDICTE BOP NÚM 79 DE 4 DE JUNY DE 2009

04/06/2009 30/06/2009 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions en curs

convocatòria licitació i plecs

Obres d'ampliació local social i cultural a Ganyena de Segarra, 3a fase

27/05/2009 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions en curs
Anunci BOP » anunci licitació [ DESCARREGAR ]
Plec de claùsules » Plec de claùsules [ DESCARREGAR ]