Ajuntament de Sant Guim de Freixenet - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
REHABILITACIÓ-RECONSTRUCCIO EDIFICI COM A CENTRE D'INTERPRETACIO TURISTICA OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » ANUNCI D'ADJUDICACIO DEFINITVA [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

SUBSTITUCIO DE DIFERENTS TRAMS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE SANT GUIM DE FREIXENET OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

CONDICIONAMENT-TRASLLAT CONSTRUCCIO CAMP DE FUTBOL 10/01/2009 05/02/2009 19/02/2009 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
ACTA OBERTURA » [ DESCARREGAR ]

ADEQUACIO I MILLORA DELS JARDINS I PASSEIG ARBRAT 23/12/2008 18/01/2009 19/01/2009 Obres Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
ACTA OBERTURA » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]

CENTRE DE SERVEIS PER A GENT GRAN (CENTRE DE DIA) 06/12/2008 19/12/2008 29/12/2008 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Anunci BOP » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]

MILLORA DE L'ENLLUMENAT PUBLIC 09/09/2008 22/09/2008 23/09/2008 Obres Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
» [ DESCARREGAR ]
ACTA OBERTURA » [ DESCARREGAR ]
» [ DESCARREGAR ]

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 2A FASE 21/08/2008 03/09/2008 04/09/2008 Obres Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de claùsules » [ DESCARREGAR ]