Ajuntament de Montornés de Segarra - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
REURBANITZACIÓ DEL CARRER PORTAL DE MAS DE BONDIA, nova instal.lació de xarxes d'aigües i altres serveis. 05/10/2009 Obres Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de claùsules » [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » [ DESCARREGAR ]

RESTAURACIÓ DEL CEMENTIRI 28/09/2009 Obres Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]

LLICÈNCIA AUTO-TAXI NÚM. 1 A MONTORNÈS DE SEGARRA  Crear la llicència núm. 1 d'auto-taxi al municipi de Montornès de Segarra.  26/01/2009 Serveis Licitacions en curs
Plec de clàusules » [ DESCARREGAR ]

CONSTRUCCIÓ DELS VESTIDORS PER A LA PISTA POLIESPORTIVA 1ª FASE DE MONTORNÈS DE SEGARRA 27/10/2008 Obres Licitacions adjudicades
Anunci adjudicació definitiva » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Anunci BOP » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]