Ajuntament de les Oluges - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL CEMENTIRI DE LES OLUGES OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

Restauració de les muralles de Montfalcó Murallat, fase V

Restauració de les muralles de Montfalcó Murallat, fase V

24/07/2009 OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions en curs
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

SANEJAMENT, PAVIMENTACIÓ I MURS DE CONTENCIÓ DE LES OLUGES I SANTA FE

SANEJAMENT, PAVIMENTACIÓ I MURS DE CONTENCIÓ LES OLUGES I SANTA FE

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

01/08/2008 29/08/2008 01/09/2008 Obres Licitacions adjudicades
Anunci adjudicació definitiva » Adjudicació definitiva [ DESCARREGAR ]
» Anunci adjudicació provisional [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » Plec de clàusules [ DESCARREGAR ]

PAV.CAMÍ RONDA MONTFALCÓ MURALLAT

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE RONDA DE MONTFALCÓ MURALLAT

 Adjudicació definitiva

Obres Licitacions adjudicades
Anunci adjudicació definitiva » [ DESCARREGAR ]
» Anunci adjudicació provisional [ DESCARREGAR ] 
 

Ajuntament de les Oluges

 C/ Castell,12 25214 Les Oluges

e-mail: ajuntament@oluges.ddl.net