Ajuntament de Sant Ramon - PERFIL DEL CONTRACTANT


 


APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.

A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.

Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante"


Títol Descripció Publicació Termini Obertura Pliques Tipus Estat
REFORMA ESCOLES VELLES DE PORTELL PER A LOCAL SOCIAL, 1A FASE

ANUNCI ADJUDICACIÓ CONTRACTE

OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
Anunci adjudicació definitiva » [ DESCARREGAR ]

Gestió del servei públic bar del Centre cultural i Recreatiu de Sant Ramon 23/06/2010 Serveis Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
Anunci licitació » [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]

ENLLUMENAT EXTERIOR A LA LOCALITAT DE GOSPÍ OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC VIVER DE SEGARRA OBRES. PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]

PISCINA MUNICIPAL I EL BAR DEL POLIESPORTIU DE SANT RAMON

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

18/06/2009 Gestió de Serveis Públics Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]

LLICÈNCIA AUTO-TAXI

Creació i concessió llicència d'auto-taxi núm. 1 de nou places

» Edicte i plec de clàusules [ DESCARREGAR ]

PAVIMENTS DEL NUCLI DE PORTELL I DE VIVER DE SEGARRA

Rehabilitació de paviments del nuclis de Portell i Viver de Segarra.

11/03/2009 18/03/2009 OBRES. PROCEDIMENT OBERT, VARIS CRITERIS Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Plec de claùsules » Plec de clàusules [ DESCARREGAR ]
Anunci BOP » Anunci [ DESCARREGAR ]

NOVA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE A LA LOCALITAT DE SANT RAMON TRAM DIPÒSIT-NUCLI DE LA MANRESANA” 27/01/2009 19/03/2009 25/03/2009 PROCEDIMENT OBERT VARIS CRITERIS Licitacions adjudicades
ANUNCI ADJUDICACIO DEFINITIVA » [ DESCARREGAR ]
ANUNCI ADJUDICACIO PROVISIONAL » [ DESCARREGAR ]
Anunci BOP » Rectificació [ DESCARREGAR ]
Plec de clàusules administratives particulars » [ DESCARREGAR ]
Anunci BOP » [ DESCARREGAR ] 
 

Ajuntament de Sant Ramon.

Plaça de la Bassa núm. 3

25215 Sant Ramon

email:ajuntament@santramon.ddl.net